All
Esszé
Gondolat
Ige
Kirándulás
Történet
Vers
A róka meg a vidra – modern hozzáállások
Amint intézte mindegyik a maga ügyét, egyszer csak szembe találkoznak a sűrűben. A rókának menten feltűnt az a néhány hatalmas batyu, amit a vidra cipelt magával.
Tiha-csúcs és Ruszka-sziklák
Egy darabon követtük a búvópatak módjára viselkedő Tiha-patakot és negyed óra gyaloglás után már hófödte táj közepén találtuk magunkat. A patak környéke hol jeges, ami ekkor még nem volt csúszós, hol pedig havas, néhol sáros is és hol bal felől, hol jobbról, hol pedig az út jege alatt bújkált, és gyakorta a járhatónak tűnő út egész szélességében csörgedezett.
A szúnyog
A fehérre meszelt falon sétált a szúnyog. Egy rózsaszín vonal fele tartott, amely mintegy jelképesen kettészelte a tágas termet. Mindenki látta. Az összes tisztes, szavahihető öregúr, akik szemközt ültek öltönyben a boltíves záródású fallal. Politikát osztottak, vezetőségváltásról folytattak élénk vitákat.
Kalibáskő és Kiruly-fürdő
Kalibáskőt sokan úgy ismerhettük, mint egy magaslat neve a Szentegyházától Csíkszereda irányába tartó főút mentén, a Kiruly-fürdői letérő után. Ezen a ponton gyűlt össze számos erdélyi városból egy népes kiránduló sereg egy szombati napon a havas tél közepén, hogy jobban megismerhesse e rendhagyó tájat Balla Ede szakrális-földrajz kutató vezetésével.
A házi és a mezei egér
Nagy panaszolkodás közben volt a házi egér, mindenfelé híresztelte, hogy mennyire nehéz neki az élet. Hogy neki parancsolnak, hogy kicsi az egérlyuk, hogy elzárják újabban az élelmet fémládákba és üvegekbe, nagy a zaj, és hangosan tombol a zene a lakásban, hogy nem mindig fűtenek be, mert néha elutaznak a háziak, hogy egyfolytában kell félni, mert a kandúr mindig leselkedik.
Hajpánt
Így megy ez évről évre. Időnként úgy fordul a szerencse kereke, hogy a régóta áhított hajpánt megjelenik, és sajnálatos módon rövidesen el is tűnik, elvész egy behatárolhatatlan következő alkalomig.
Hideg van
Vajon mit jelenthet, hogyha ezt különféle helyzetekben különféle állapotú személyek mondják egy másik illetőnek? Sok mindent jelenthet. Talán épp azt hogy éhes. Talán épp az a valaki aki megszólalt. Talán az, akinek mondja. Vagy lehet hogy épp egy harmadik személy.
Egy szülő kettő helyett
A korábbi hátizsákos, biciklizős, bandázós életforma átalakult egy visszafogottabb, átgondoltabb viszonyulásra, a felelősségvállalás szintje hatalmasat nőtt, képes lettem több mindent elszenvedni, eltűrni, gyakran csupán a gyerek egészséges fejlődését tartva szem előtt.
A háromszög ereje
Mintha egy árnyalatait váltó kristálybolygóról érkezett volna a vászonkalapos, bajuszos férfi és a kacagó szemű kislány. Negyedszázad vagy annál is nagyobb közöttük a korkülönbség, mégis, mintha egyszerre jöttek volna erre a világra. Náluk aligha igazolhatná valaki jobban, hitelesebben, hogy egy gyermekkel szülő vagy szülőpár is születik.
A pohár és a “Jóakaró”
Már szinte a végénél tartott, még három-négy pohárnyi maradhatott, nem akarta ott hagyni az edény alján. A pohár megtelt. Hősünk egy pillanatra elfordult, hogy letegye a nagy edényt. Ez a pillanat pedig végzetesnek bizonyult.
Kozmikus részecske, mely évtizedeket bolygatott fel
2011-et írunk, amikor megtörténik az elkövetkező mozzanat, melynek lefutása talán néhány perc vagy óra volt, de hatásai több emberi sorsot behatárolnak hosszú évekre, évtizedekre.
Járványügyi intézkedések
A társadalom felépítése már úgy tűnik sosem lesz igazságos. Minden egyes mozzanat után, amikor adott szintű egyenlőtlenségeket kiküszöbölnek, következik kétszer annyi tényező, amikor egyrészt semmissé válnak az előbbi intézkedések hatásai, másrészt pedig megjelennek újabb és újabb igazságtalanságok.
A szülő
A szülő magából ad, és saját fáradozása árán neveli gyerekét. Táplálékot szerez s biztonságot nyújt számára. Minden tehetségével azon van, hogy abból valamit átadjon, tovább örökítsen gyereke felé. A szülő, aki két szelet megmaradt kenyérből mindkettőt a gyereknek adja, aki a tányért színültig tölti neki, magának pedig száraz kenyérhéjat vesz elő.
A széppé varázsló vírus
Beszélsz, s én figyelek. De van, amikor csak a hangodra, van pedig amikor csak a hangsúlyra. Már másodszor mondod a mai nap ugyanazt. Mégis érdekes. A hanglejtés miatt. A hangszín miatt. Pedig tegnap is megbeszéltük. De hát ugye nincs semmi új a nap alatt.
Mindaközben távol, s közel egy évtizeddel ennek előtte
Emléked sóhajtja száz és száz Ismeretlen tanuja a világnak: sokakat kísért mégsem hagyta Hogy gyűjtögesse garmadára áldozatait lényed tragédiája.
Önkéntes Karantén
A vírus, amelyik megállította a világot
És a holnap elérkezett. Visszatekintett s észrevette, hogy azon a tegnapon az emberek mennyire nem aggodalmaskodtak. Mennyire nem féltek túlzásokba esni, mennyire aggodalom nélkül tarolták egymást és a természet kincseit.
Létezik bocsánat?
Nem, a kíméletlen hangulatú embereknél aligha… A negatív energiáktól eltelt és feltöltődött, majd ezek után hatalomhoz jutott egyéneknél sok jóra nem érdemes számítani. Legfennebb csak enyhén, egészen mértékletesen: két egész rossz között egy negyednyi jóra.
Adventen kívül
A nagy hazatérés csapdái
Az örömmámorból a kötélhúzáson át a szenvtelenségig majd a kirekesztettségi állapotig nem is olyan nehéz eljutni. Előfordulhat, hogy éveken át szőjük és dédelgetjük álmainkat egy távoli idegenben. Kitartóan remélgetjük, hogy egyszer majd eljön az idő, amikor hazaköltözhetünk. Amikor ismét magunk urai leszünk és a bölcső kíméletességét, figyelmességét megerősődve újraépítjük magunknak meg környezetünknek.
A megismételhetetlen élvezet
Óriási nagy extázis, a való élet legfakasztóbb és egyben utolsó örvénydús élvezete. Lehet csak néhány pillanatig tart, de az olyanszerű, amelyet nem múlt még felül semmilyen pillanat a megszületés óta.
Így Forradalom?
Vagy csak forr a dal, mint unalom? általános elégedetlenség, mikor a Gondviselés sem segíthet már, mert egymagában kevés hol nem is segítség, hanem megelőzés lehetett volna egyetlen jótétemény
A banánhéj
A járdaszélétől fél arasznyira hevert egy kinyílt banánhéj. Egy lámpaoszloptól épp két arasznyira. Mögötte másfél öl nyom jól mutatta, hogy csúszás történt. Valószínűleg nem egy egyszerű időcsúszás, s nem 5 percnyi késés, hanem egy valóságos járdszaszéli csúszás.
51-es Zsoltár
127-es Zsoltár
1-es Zsoltár
37-es Zsoltár
Váratlan találkozás
Kedvenc ingjét viselte. Rozsdavörös, kockás ing volt, két elülső zsebbel. Nagyon szerette ezt az inget. Csak különleges napokon viselte. Akárcsak a fehér farmernadrágját. Újdivatú, finom anyagból való. Kissé trapézos. A Mall-ban vette, amikor megkapta első fizetését az új munkahelyen. Sofőrnek alkalmazták, mint értékesítési ügynököt egy országos sörgyártó vállalatnál. A vérében volt az utazás, és ettől egészen megváltozott.
Szeretemváros
Megállt a sarkon. Kifulladva, kicsit lihegett még. Pontosan a megbeszélt időpontra. Előzőleg még szaladott is, hogy nehogy ismét elkéssen. Sűrű izzadság gyöngyözött a hátán a kékszínű póló alatt
Nagymama
Ameddig tehette, nem múlt el úgy nap, hogy reggeltől napestig ne dolgozott volna. Kertet rendezett, veteményest, virágoskertet, állatokat nevelt, tyúkot tartott, csirkéket. Azonkívül kerthelységben dolgozott, cserépgyárban, és egy jó ideig takarított.
Süllyedésben feleszmélés
Nekünk Mohács kell, hogy véres küzdelmek ásta sírhantok körül megújult erények sarjadjanak. Nekünk vereség, bánat és veszítés kell, hogy sűrű gyász közepette másik mesés világ derengjen fel.
A lövés előtt
Hűvös pirkadat melegében
Szemerkél, távolban köd szitál Sóhajok közt ébred az őszi táj Visszabújna, de hajtja a kiváncsiság Érzi minden sejtjével: ez valami más
Nekünk Mohács kell
Az ördög sohasem alszik, Minden zugban léket keresi, Parányit is óriásra növeszti, Célja csak egy, rombolni.
Mesekaláka
Párhuzamos világok
Egyszer hajdan, nagyon rég, Óperenciás tenger szigetén, Zöldsziget tisztás közepén, Magnóliafa legeslegtetején,
Őszi levél elsuhan
Előjönnek szeplős volt szerelmek, felemlegetődnek korhelyes ex-ek, igényt tartnak szétment múltra, elzilálják kérget, frissen kiújulva.
A holló meg a sajt
Róka és farkas, két öreg cimbora, végig mulat éjszaka, megehül virradatra.
elvetemedett legend
derenget egy helyben lett mese mely kevesell levelet szedret szellem keresztesben rendezget elfeledtet szeles helyeket Eperjesen termett petrezselymet
Dávid Ferenc emlékhelye Déva várában
Kegyetlen eset tellett fenn nevezetes hegyen neves nemzetes mester, Ferenc keresztnevet vett fel, lelt felette csendes veszedelmet.
Allah igazsága
Szövetkezett három arab, hogy ledolgozza a nyarat, búzát s árpát együtt arat, mert termés rengeteg alant.
természetes múmiák
Szörnyű elhalálozásoknak kínzó eseteit vázolja az Múmiák vándorkiállítás hogy kik és mifélék lakták Váci Fehérek templomának kriptáját
Repülő nyúl regéje
Az mely rettentő szende, Olyan csupa nyúlfül féle, De repült erdőn keresztül, S akácok közt suhant csehül.
Szél koma és öreg Nap
Szél koma s öreg Nap, két nagy haver hajdan, naphosszt szórakoztak, játsztak, hancúroztak.
Ördögleszállás Nyárádvilágban
Leszállt Belzebúb Nyárádvilágra, Csíkországi tett volt inspirálta, Ahol is Durumó volt kirendelve, S Szent Habakuk őrangyal vezényelte, Még azon rögvest, amikor is előtte Fura körülmények közt elhunyt elődje.
Ördöngösség via Terra Siculorum
Fogyatkozón akadtak ördögfattyak Székelyországba Megingott a szürke erők visongó hatalma Sűrű csendféle kezdett eluralkodni a tájon Bennszülött nép nyomott unottságba találtatott
bringaút-Hit
hiszem a feltámadást a lélekvándorlást szent szellem erejét az örökkévalóságot óperenciás területet ober enns-től westendre üveghegyek létezését transzalpoki huszonötkm-t somostető-rejtelmet árkon-bokron menetelt
Kálvin-év
Ezerötszázkilencet mutatott gregorian kalendár, mikor generálprokurátor s flamand asszon gyeremekeként világra hozatott, ki felnőve világegyházat alapított.
A vihar elül, lőn nagy csendesség
Nagy néptömeg vette volt ígényét ottan, Östére nem állt már a lábán, írja. És mondá rendületlen, fáradhatatlan: Menjünk átol a túlsó partra mostan.
Tanítómese a bolháról
Szegény bolha lakozék egyedül Rá senkinek gondja nem vetült, S történt, hogy egy napon Korlátbúrába zárták álnokul.