A róka meg a vidra – modern hozzáállások

A vidra valamikor díszes tornácos épületben lakott, 5 hengeres rozsdamentes járművel közlekedett, és ékes kitüntetéseket viselt.

Jól tudta emezt a róka, de még ennél több mindent is. Például néhány olyan dicstelen részt, amikor amannak eltűnt egy medalionja, vagy a jármű egyik hengere lerobbant, de még azt is jól tudta, hogy jelenben egy rozoga odú nyújt ideiglenes védelmet számára.

Amint intézte mindegyik a maga ügyét, egyszer csak szembe találkoznak a sűrűben. A rókának menten feltűnt az a néhány hatalmas batyu, amit a vidra cipelt magával.

Lehetséges változatok:

 1. A róka illendően köszön, majd megkérdezi, mi járatban. Netán segíthetne-e egy darabon, mert ma épp szabadnapos.
 2. A róka nagyobbacska kitérőt tesz, s mintha nem vette volna észre, óvatosan elsétál mellette.
 3. A róka még csak kitérőt sem tesz, hanem orrát magasra emelve fütyörészve könnyedén elhalad.
 4. Fennhangon köszön, hogy mindenki tudhassa, mennyire tisztességes. Még azt is megkérdi, hogy segíthet-e, de aztán választ sem várva továbbáll.
 5. A róka meghatódva közeledik, egy pillanatra átérzi a helyzetet, de aztán erőt vesz magán, gyorsan egy bankjegyet gyúr amannak egyik zsebébe, majd sietősen távozik, hogy teljesíthesse aznapi céljának, egy egész bankjegykötegnek megszerzését.
 6. A róka sajnálkozva szólítja meg a vidrát, hamar le is veszi egyik batyut a válláról, majd kisvártatva visszahelyez oda egy kétszeres súlyú terűt.
 7. A róka leveszi az összes batyut a vidra válláról, tíz lépés erejéig cipeli, majd gyors számolás után kijelenti, hogy ezért fizetséget kér, majd nevetve távozik a megszerzett jutalommal.
 8. A róka úgy tesz, mintha minden a legtermészetesebb lenne, majd megkérdi a vidrát, hogy nem kér-e még egy csomagot?
 9. A róka lenézően tekint a szegény vidrára. Ha már képes ennyi batyut cipelni, akkor ennek semmi sem árthat, majd eléje hengerít egy tuskót, hogy lám megbotlik-e.
 10. A róka messziről üdvözli a vidrát, mélyen átöleli a vállán, kicsit rá is nehezedik, majd ékes tanácsokkal látja el, s így halad vele egy jókora darabon, míglen a vidra már majdnem féltérdre nem ereszkedik.
 11. A róka elküldi a vidrát a szamárhoz beszélgetni, majd határozottan tovább halad, mint aki jól végezte dolgát.

12…. Még lenne ennél sokkal több lehetőség a folytatásra, amit nagyvonalú és sokívű világunk példaként elénk tár, elegendő csak körülnézni vagy valamelyest rápillantani egy-egy történésre, emberi hozzáállásra.


(2024.jún.05)

Image – Ai generated aak nightcafe creation – https://creator.nightcafe.studio/creation/JYBGZj2pl3HAQEOuEuCN?ru=Aak