A banánhéj

A járdaszélétől fél arasznyira hevert egy kinyílt banánhéj. Egy lámpaoszloptól épp két arasznyira. Mögötte másfél öl nyom jól mutatta, hogy csúszás történt. Valószínűleg nem egy egyszerű időcsúszás, s nem 5 percnyi késés, hanem egy valóságos járdszaszéli csúszás.

51-es Zsoltár

Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orczád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével Tovább…

127-es Zsoltár

Grádicsok éneke Salamontól. Ha az úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáz az őriző. Hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradsággal szerzett kenyeret ennetek! Szerelmesének álmában ád eleget. Tovább…

1-es Zsoltár

Boldog ember az, a ki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül; Hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé Tovább…

37-es Zsoltár

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél; e földön lakozzál és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és Tovább…

Váratlan találkozás

Kedvenc ingjét viselte. Rozsdavörös, kockás ing volt, két elülső zsebbel. Nagyon
szerette ezt az inget. Csak különleges napokon viselte. Akárcsak a fehér farmernadrágját.
Újdivatú, finom anyagból való. Kissé trapézos. A Mall-ban vette, amikor megkapta első
fizetését az új munkahelyen. Sofőrnek alkalmazták, mint értékesítési ügynököt egy országos
sörgyártó vállalatnál. A vérében volt az utazás, és ettől egészen megváltozott.

Nagymama

Ameddig tehette, nem múlt el úgy nap, hogy reggeltől napestig ne dolgozott volna. Kertet rendezett, veteményest, virágoskertet, állatokat nevelt, tyúkot tartott, csirkéket. Azonkívül kerthelységben dolgozott, cserépgyárban, és egy jó ideig takarított.