Dávid Ferenc emlékhelye Déva várában

Kegyetlen eset tellett
fenn nevezetes hegyen
neves nemzetes mester,
Ferenc keresztnevet vett fel,
lelt felette csendes veszedelmet.

Eszes ember, messze terjedt neve
ereje tellett remek predektekre
megemlegette jeles betlehemes Mestert
elmerengett szertelen eseteken
eredeztetett szeres fergeteget
elhessegetett feddett elvrendszereket

entendensek csendben perlekedtek vele
de lett emez helyeken emelkedett
felettes elme mely el nem veszett
eleme mellett rengetegen lelkesedtek

Terjedelmes jegyzetek
meg fergeteges levelek
kerengtek Erdelyszerte
ezekben Egek Fejedelme
egyszerre Egyre leend

ezzel egy teljes Egyszellemes
felekezet eredeztetett
mely egyes entendensnek
nevezetette emez Ferencet

Emez meg felterjesztette
egy sem meg ne feddessen
lelke mely felekezetben lelend
s ne verekedjenek emberek
se ne veszekedjenek ezeken

Jeles cselekedete s tette
be nem lehetett teljesedjen
hetes esztendre sem
de szelleme el nem veszett

eszement ember hessegette el
fejedelemet ellene gerjesztette
sebes perben eretneknek vette
ezzel menten temlecbe vetette

Egy esztendeje se lett e helyt
felekezet feje lelket ellehelte
e helyt lett eltemetve temlecben
serege felette egy jelt emelt

Jelenben egy jeles felkereset
vett rendszeres jelleget
elente gyermekes meg egyletes
s ez jelen esztend kezdettel
egyetemes jellegre emeltetett

Eszperente nyelven nehezen
lehet teljesen felfednem
de egy keveset kellett
s tellett emlegetnem
leend ez felkereset esett
ez jelenben egy hete sem.


(2011-nov-08)
(Dévai unitárius zarándoklatok emlékére)

image – nightcafe aak automated ai creation – https://creator.nightcafe.studio/creation/2i0W8g14JauPnkpCMWGK