Kálvin-év

Ezerötszázkilencet mutatott
gregorian kalendár, mikor
generálprokurátor s flamand asszon
gyeremekeként világra hozatott,
ki felnőve világegyházat alapított.

Nem nyugodott, csak dolgozott,
se nem evett se nem ivott,
fehérnéppel alig foglalkozott,
ám bibliát azt tanulmányozott,
jegyzete, levele tömegével fennmaradott:
írt ő királyhoz és prédikátorhoz
Genfből meg Strasbourgból.

Egyházügyi törvényeket hozatott,
teológiát épített alapjaiból,
gyülekezetszervezés, befolyás
nála egy pattintásnyi volt csupán.
Menekültek elhelyezése,
rászorultak gondozása,
iskolaalapítás, genfi akadémia,
prédikáció naponta,
vasárnap két alkalommal,
bibliaóra meg aztán hitvita.

Írt ő teljes értékű hitelvi könyvet
institutio christianae religionis,
hangvétele bíráló, rendszerrel kikezdő,
mégis a királynak ajánlá ő.

Jellemében viszont kőkemény, szigorú,
tán más korban inkvizítor lett volna,
három gyermekét temette csecsemőkorban,
feleségét úgyszintén tíz év múlva,
predesztinációtól el nem hajlott soha:

“Isten törvényei tiszták, világosak
azok szerint élni kötelezve vagyunk…
elővégzeti akartja ellenben titkos, elrejtett
s effelett tépelődnünk se kell…”

hagyta hátra Jean Cauvin
a református egyház alapítója.


(2009.szept.27)
Torboszlói látogatások emlékére Lakatos Gabriella tiszteletes asszony hívására

image – nightcafe aak automated ai creation – https://creator.nightcafe.studio/creation/P36GPX3eirzG8vBlGqnB