Kozmikus részecske, mely évtizedeket bolygatott fel

2011-et írunk, amikor megtörténik az elkövetkező mozzanat, melynek lefutása talán néhány perc vagy óra volt, de hatásai több emberi sorsot behatárolnak hosszú évekre, évtizedekre.

A történet eme elvonatkoztatott részlete abban az évben és évszakban történt, amikor a hatalmas Fukusimai atomerőműben többszöri cunami következtében hónapokig tartó üzemkatasztrófa következett be.

Ekkor zajlott az Első Líbiai polgárháború, melynek célja Kadhafi uralmának megdöntése volt. Továbbá ebben az évben veszíti életét az esti hírek egyik főszereplője, Oszama Bin Laden, és eközben két magyar katona is meghal Afganisztánban. Ugyanakkor elhunyt Mádl Ferenc nyugalmazott köztársasági elnök.

Ugyanekkor világszerte 2 milliárd ember követte egy napon Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton házasságkötését a londoni westminsteri apátságban. Ebben az évben avatják boldoggá II. János Pál pápát, amely szertartáson a világ számos politikai vezetője részt vesz.

Az emlékezetes történetünk pedig valamikor éjjeli 3 és 5 óra közötti időpontra tehető, amikor a legtöbben a legmélyebben aludtak vagy pedig épp sűrgősségi ellátásban voltak elhivatottak egy másik épületszárnyban.

Minden bizonnyal egy extragalktikus kozmikus részecske bolygathatta meg az események rendezettnek vélt sorát. Egy 10^15 eV-nál nagyobb energiájú mezon érhette el a kórház egyik 9-ik emeleti ablakát, áthatolt rajta és egy akkor még élő szervezetben landolt. Végzetesen megbontotta egy felnőtt ember lelkét és felismerhetetlenségig megbolydította gondolatvilágát. 

Történhetett pedig, hogy a fenti részecske, amely egy eddig fel nem térképezett részecskezápor egyik kiemelkedő képviselője, az Androméda galaxisból érkezve áthatolt az ionoszférán. A földközeli évszakátmenti légköri jelenségek megtörték és ezáltal a gravitációs iránytól eltérve hatalmas sebességgel tört be abba a kórterembe, ahol a szóban forgó hölgy nagy reményekkel épülgetett a kórházi szülési műtét után.

A hosszas következményeket figyelembe véve a mozzanat talán olyan figyelmeztetés lehet a távoli csillagászati rendszerek összefüggéseiről, hogy nem csak mi létezünk a világon, és bármikor létezhet olyan ismeretlen, amit nem tudunk figyelembe venni.

Talán még arra sem vagyunk rákészülve, hogy néhány milliárd év múlva össze fogunk ütközni e részecske származási helyével, a távoli galaxis csillagrendszereivel és olyan fordulópontok következhetnek, amik meghaladják jelenlegi képességeinket.

A hétköznapitól eltérő viselkedésű kozmikus részecske olyan révbe ágyazta be magát, amelynek következményei számos emberéletet változtatott meg, forgatott fel az elkövetkezőkben.

A fiatal anyává vált hölgy létezése ettől a perctől kezdve már megkérdőjeleződött és egy rendkívül gyors visszaszámlálási periódus indult be. A kórház lecsökkent és elfoglalt hétvégi személyzete nem követhette az események sorát, csupán a sajnálatos hírt tudta közölni napfelkelte után az új hét kezdetén. A sokak által kedvelt kedves ifjú hölgy nem létezik többé az élők sorában.

Az újonnan született kislányka nevelkedését pedig próbálják csak megoldani a hátramaradottak és hozzátartozók lehetőleg közös megegyezés alapján vagy pedig felajánlásra kerül az állami gyermekvédelmi rendszer hathatós közreműködése.