Ördöngösség via Terra Siculorum

Fogyatkozón akadtak ördögfattyak Székelyországba
Megingott a szürke erők visongó hatalma
Sűrű csendféle kezdett eluralkodni a tájon
Bennszülött nép nyomott unottságba találtatott

Ámde szél még akadott volt valamelyest
És szállította ez új hírt nyílsebesen
Suhogva zendült hullámzón csengve
Csakhamar maga Ántikrisztus elé terjedve

Pattintásra cselekedett Ántivilágbéli Koma
Megbízatást legfőbb helyettesinek ada
Lucifer főcimbora Alvilág parancsolója
Durumó mester Óperenciántúl igazgatója

Azosmódulag rögvest kiadatik néktek
Székëlöknél fattyak számát fellendítsétek
Megdopláznátok azt fél véka erővel
Zsák türelemmel, lopát kedveséggel

De nem ám úgy hogy mit építtetek nappal
Röggelre az leomoljék szünös nyomtalan
Hanem pediglen hogy mit éjjel dolgoztok
Az nappalra virágzó kalákát okozzon

Ezen igéket hirdeté ki garabonciásék ura
Fennvaló tudja, ha meghallgatásra talála


(2010.jan.02)

image – nightcafe aak automated ai creation – https://creator.nightcafe.studio/creation/JSuiBjFX2L2EbmQ89OXC