természetes múmiák

Szörnyű elhalálozásoknak
kínzó eseteit vázolja
az Múmiák vándorkiállítás
hogy kik és mifélék lakták
Váci Fehérek templomának
kriptáját
18-ik századból megkövesedve
mind iparművészeti öltözetben

Ott kanonok Würth Ferenc
volt posztó salopétában
száraz bőrcipő húzva lábára
mert ottan bevezette törvénybe
Szent Rókus napját megünnepelje
minden élő e fura vészben
mert munkát elhagyni készültek
hogy pestis, tbc nyolcadolta népet

Odébb pediglen Tripoli Róza
nem egészben, külön két ujja
az apáca lábánál becsomagolva
gyűrűrablók műve? kétséges volna,
nem végeznek munkát oly pontosan
rituálé lehetett csak az ottan

Akár azon nevezetes nővérapácán
kinek hatalmas gödör tátong
mélyen mellkasa bal oldalán
neki szívét vették egészben
tán hogy tetszhalott ne légyen

Mert olybá sok eset eléfordult
A színes halál könyvbe mi feltolul
mert Retteg Ferencz magába fordult
szegény deákot mikor elhantoltak
s felélede alant a sírboltban
ujjait mind éhében lerágta
féltérdre gömölyödve végét várta

Mindez látható még Mikó várban
amott messzi Csíkszeredában
bőven mellékelve leírással
teteje is van egy lapáttal
villanyt elveszik váratlan
mikor vezetéket cserélnek alant
jó népbe ösztön félelem szalad
vészek felszámolása olyanokra marad


(2011.jún.30)
[ Csíki Székely Múzeumban lévő Múmiák kiállítás nyomán ]

image – nightcafe automated ai creation https://creator.nightcafe.studio/creation/lNZYzAV2r1GrJF4tAPeO